Calculadora de contratos de investigación v1.2

Insira os datos do contrato a calcular (consulte aquí a normativa de contratación de persoal investigador):

Data de inicio: Seleccione data (*) Debe ser sempre o día 1 ou o día 16 do mes.
Data de Fin: Seleccione data
Tipo de persoal de investigación:
Titulación do/a candidato/a:
Seleccione o tipo de persoal de investigación primeiro...
Tipo de Contrato:
Tipo de xornada:
Soldo bruto mensual: ¤ (Sen incluír prorrateo de pagas extra)
Horas semanais:
Número de pagas:


Require Mozilla Firefox, Chrome, Safari ou Internet Explorer 10+


(c) Servizo de Informática e Comunicacións.
Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente.